Què és GrOC?

GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències) és una iniciativa que pretén reflexionar sobre la praxi de l'ensenyament de la gramàtica a l'aula de Secundària i concretar propostes de treball orientades a millorar-la.

Els objectius d'aquesta iniciativa són:

  • Afavorir i impulsar l'estudi de la gramàtica orientada a les competències a Secundària.
  • Promoure l'elaboració d'un glossari essencial de termes gramaticals i fomentar-ne l'ús generalitzat a les aules i als llibres de text.
  • Desenvolupar materials fets per a docents i basats en experiències reals d'aula que gaudeixin de l'assessorament de professors experts i del suport acadèmic universitari dels àmbits de la gramàtica i la pedagogia.
  • Contribuir a la formació del professorat un cop hàgim avançat decididament en el desenvolupament de materials de Gramàtica Orientada a les Competències.
  • Celebrar jornades i congressos amb la finalitat de reunir les diferents parts que han de col·laborar a l'hora de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua a Secundària.