Curs FCRI 2018

Del 25 al 29 de juny de 2018 vam oferir, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), el curs La ciència del llenguatge. Fonaments, metodologia i aplicacions a l’aula de secundària al Col·legi Europa (Sant Cugat del Vallès). El curs presentava la vessant científica de l’estudi del llenguatge, a través de classes teòriques i pràctiques, dirigides per membres de l’equip GrOC.

Podeu consultar algunes de les presentacions aquí.

Programa

Dilluns 25 de juny

10.00 – 10.15 h. Benvinguda i presentació del curs a càrrec d’Àngel Gallego, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

10.15 – 12.00 h. Alguns aspectes del llenguatge al cervell humà: sobre Talking Brains. A càrrec de Cèlia Alba, membre de In Medulla.

12.00 – 12.30 h. Pausa.

12.30 – 14.00 h. L’ensenyament transversal de la gramàtica. La comparació interlingüística aplicada a la predicació (I). A càrrec de Jaume Mateu, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Dimarts 26 de juny

10.00 – 12.00 h. Relacions entre descripció, anàlisi, variació i norma en castellà. A càrrec de Josep Maria Brucart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

12.00 – 12.30 h Pausa.

12.30 – 14.00 h. L’ensenyament transversal de la gramàtica. La comparació interlingüística aplicada a la predicació (II). A càrrec de Jaume Mateu, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Dimecres 27 de juny

10.00 – 12.00 h. Aspectes formals del llenguatge humà. A càrrec d’Ángel Gallego, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

12.00 – 12.30 h. Pausa.

12.30 – 14.00 h. Relacions entre descripció, anàlisi, variació i norma en català. A càrrec d’Anna Pineda, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Dijous 28 de juny

10.00 – 12.00 h. Aplicacions competencials de la gramàtica: el cas dels microtextos (I). A càrrec de Germán Cánovas, professor de l’European International School i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

12.00 – 12.30 h. Pausa.

12.30 – 14.00 h. Aplicacions competencials de la gramàtica: el cas dels microtextos (II). A càrrec de Germán Cánovas, professor de l’European International School i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Divendres 29 de juny

10.00 – 12.00 h. Tipologia d’exercicis de reflexió gramatical. A càrrec d’Ángel Gallego, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

12.00 – 12.30 h Pausa.

12.30 – 14.00 h. Resum i conclusions (sessió de discusió oberta). A càrrec d’Ángel Gallego, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Germán Cánovas, professor de l’European International School i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).