Curs CDL 2018

Del 2 al 6 de juliol de 2018 vam organitzar, juntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), el curs L’ensenyament transversal de la gramática: predicació i funcions. Es va presentar una proposta d’ensenyament transversal de gramàtica (català i castellà), per tal d’aprofitar el nombre d’hores setmanals i evitar redundàncies de continguts entre les assignatures de llengua.

Continguts

  • La predicació: nocions bàsiques
  • Les funcions sintàctiques bàsiques: subjecte, objecte directe i objecte indirecte.
  • Les funcions sintàctiques avançades: complement de règim, atribut, complement predicatiu i complements circumstancials.

Podeu consultar els materials del curs aquí.