Curs ICE - UAB 2017

El curs de l’ICE organitzat per GrOC aquesta tardor es titula: “La gramàtica de la llengua catalana i la Nueva gramàtica de la lengua española. Comparació i avaluació de propostes.” L’objectiu del curs és comparar com es presenten diversos temes de gramàtica a les obres de la RAE i l’IEC i als llibres de text i discutir quines propostes de les dues obres de referència poden treballar-se a l’aula de secundària i de quina manera. A més de presentar de forma teòrica els continguts rellevants de les dues gramàtiques de referencia, a totes les sessions es proposaran activitats, adoptant, sempre que sigui possible, una perspectiva comparada de les dues llengües.

Tots els professors del curs són membres o col·laboradors de la nostra associació: Ángel J. Gallego, Ignacio Bosque, Alba Cerrudo, Jordi Fortuny, Edita Gutiérrez, Ares Llop, Jaume Mateu, Anna Paradís, Anna Pineda, Samanta Planells, Pablo Rico.

Duració: 20 hores.
Calendari: els dissabtes, del 28 de octubre al 25 de novembre de 2017.
Horari: de 9:30 a 13:30 h.
Lloc: ICE de la UAB, Casa Convalescència del Hospital de Sant Pau en Barcelona.