Curs ICE - UAB 2017

El curs de l’ICE organitzat per GrOC aquesta tardor es titula: “La gramàtica de la llengua catalana i la Nueva gramàtica de la lengua española. Comparació i avaluació de propostes.” L’objectiu del curs és comparar com es presenten diversos temes de gramàtica a les obres de la RAE i l’IEC i als llibres de text i discutir quines propostes de les dues obres de referència poden treballar-se a l’aula de secundària i de quina manera. A més de presentar de forma teòrica els continguts rellevants de les dues gramàtiques de referencia, a totes les sessions es proposaran activitats, adoptant, sempre que sigui possible, una perspectiva comparada de les dues llengües.

Tots els professors del curs són membres o col·laboradors de la nostra associació: Ángel J. Gallego, Ignacio Bosque, Alba Cerrudo, Jordi Fortuny, Edita Gutiérrez, Ares Llop, Jaume Mateu, Anna Paradís, Anna Pineda, Samanta Planells, Pablo Rico.

Duració: 20 hores.

Lloc: ICE de la UAB, Casa Convalescència del Hospital de Sant Pau en Barcelona. 

Programa:

9:30-11:15

11:45-13:30

28 OCT

Anna Pineda y Ares Llop

“La Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans: una nova manera de fer gramàtica”

Ignacio Bosque

“Conceptos gramaticales clásicos y modernos en la Nueva gramática de la lengua española”

4 NOV

Sebastià Salvà

 “La subordinació en la nova Gramàtica de l'IEC”

Edita Gutiérrez

“Lo que esconde el concepto de subordinación”

11 NOV

Jordi Fortuny

"Les funcions gramaticals i la sintaxi dels pronoms febles a la Gramàtica de la Llengua Catalana"

Jaume Mateu

“Sobre la predicació: predicant la teoria amb l'exemple (I).”

18 NOV

Anna Paradís

“Estructura informativa. Propostes d'aplicació a l'aula de secundària a partir de la nova Gramàtica de la Llengua Catalana”

Alba Cerrudo

“La estructura informativa. Aplicaciones para el aula de Secundaria a partir de la NGLE”

25 NOV

Pablo Rico

"Acordes y desacuerdos entre la NGLE y los libros de texto: una oportunidad para la reflexión gramatical a partir de algunas funciones sintácticas"

Samanta Planells

“Sobre la predicación: predicando con el ejemplo (II)”

Ejemplario