Curs ICE-UAB 2015

Aquest curs tracta de les relacions que s'estableixen entre el lèxic i la gramàtica. Les sessions combinen teoria i pràctica, i  a les classes es discutirà quines són aquestes relacions i com es poden portar a l’aula de Secundària. El contingut del curs és aplicable tant a les assignatures de llengua catalana i castellana, com a l'ensenyament de llengües estrangeres i el llatí.

PROGRAMA

17 d'octubre de 2015
Presentació del curs

Josep Maria Brucart (UAB) «De las piezas léxicas a las construcciones: la interacción entre el léxico y la gramática»

24 d'octubre de 2015

Anna Pineda (UAB) i Andreu Sentí (Vicens Vives), «Sintaxi i semàntica a l'aula»

1. Els verbs i el que els envolta: fem llum sobre alguns punts dificultosos
2. Una semàntica per a entendre el funcionament de les llengües i atraure l'alumne

31 d'octubre de 2015
Laia Benito-Pericas (DIM) «La didàctica del vocabulari»

Ángel J. Gallego (UAB-CLT) «Els complements de règim verbal i els complements predicatius: desconstrucció amb casos pràctics»

7 de novembre de 2015
Jaume Mateu (UAB-CLT) «El coneixement lèxic i gramatical dels verbs: teoria i pràctica»

Germán Cánovas (Europa International School) i Ángel J. Gallego (UAB-CLT) «Estrategias didácticas para la enseñanza de sintaxis en Secundaria y Bachillerato. Aplicaciones y extensiones de la tipología de ejercicios de Ignacio Bosque»

14 de novembre de 2015
Germán Cánovas (Europa International School) «La reflexión gramatical para la mejora de la expresión escrita»

Germán Cánovas (moderador) «Reflexions finals, i torn de comentaris i preguntes.»