CURS ICE-UAB 2016

L'equip GrOC torna a participar als cursos de tardor organitzats per l'ICE. El curs d'enguany, que es titularà "El desenvolupament del currículum gramatical a l'ESO i el Batxillerat. Propostes pràctiques", té com a objectiu fer propostes per articular, al llarg de tot l'ensenyament a la secundària, una sèrie de temes de gramàtica que apareixen als currículums d'ESO i Batxillerat. Algunes de les qüestions que s'abordaran són la predicació, les funcions sintàctiques, la subordinació o certs aspectes de terminologia, i es pretendrà reflexionar sobre quin és l'enfocament que resulta més útil i més interessant per a l'estudiant.

Pel que fa a la metodologia, les sessions es basaran en presentacions dels professors (fent servir tant PDFs com fulls de mà), sempre amb un diàleg amb els assistents.

El curs estarà coordinat per Ángel J. Gallego, professor de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, i un dels responsables de GrOC.

Durada: 20 hores.
Calendari: del 22 d’octubre al 19 de novembre de 2016.
Horari: dissabtes, de 9:30 a 13:30 h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona. 
Preu: 70€

 

PROGRAMA

22 d'octubre del 2016

Ángel Gallego (UAB) i Germán Cánovas (Europa International School) Presentación (ver)

Laia Benito i Sandra España "Desenvolupant les competències: consideracions prèvies" (ver)

Alba Cerrudo (UAB) "El tractament de les categories gramaticals a Secundària. Revisió crítica i propostes pràctiques" (ver)

29 d'octubre del 2016

Jaume Mateu (UAB) "La predicació en el currículum d'ESO i Batxillerat: teoria i pràctica" (ver)

5 de novembre del 2016

Anna Paradís (UAB) i Anna Pineda (IKER/UAB) "Les funcions sintàctiques" (ver)

12 de novembre del 2016

Josep Maria Brucart (UAB) "La subordinació" (ver)

19 de novembre del 2016

Germán Cánovas (Europa International School) "Actualizació de continguts: Problemes i avantatges a l’aula de Secundària i Batxillerat" (ver)

Samanta Planells (UAB) i Pablo Rico (UAB) "Els tipus de SE: ‘derivant’ la taxonomia de principis gramaticals" (ver)