Orientació per a la Selectivitat

Des de GrOC podem oferir-vos una sess​ió orientada exclusivament a la preparació de la secció de "reflexió lingüística" de l'examen de selectivitat. 

Més concretament, ens centrarem en els continguts següents:
 • Funcions sintàctiques
 •  Conceptes gramaticals (sinonimia, catàfora, hominimia, etc.)
 •  Tipus d'oracions subordinades
 •  Tipus de subordinades adverbials
Pel que fa als tipus de preguntes, ens centrarem en les que han aparegut als exàmens dels últims anys:
 • Vertader / Fals
 •  Opció múltiple
 •  Parells mínims
 •  Omplir espais en blanc
Si hi hagués novetats (tant de preguntes com de continguts) a les proves, ens hi adaptaríem. 
Ja hem fet aquestes sessions als centres següents:
 • Europa International School (Sant Cugat)
 • INS Joaquima Pla i Farreres (Sant Cugat)
 •  Maristes la Immaculada (Barcelona)
 •  Santa Teresa de Lisieux (Barcelona)
 •  IES Sabadell (Sabadell)
 •  IES Ferran Casablancas (Sabadell)