Pràctiques d'estudiants

Des de GrOC podem oferir-vos la possibilitat que estudiants universitaris experts en gramàtica desenvolupin tasques d'observació i assessorament a les assignatures de llengua catalana i castellana. 

El format, els continguts i l'enfocament poden adaptar-se a les característiques del grup i les demandes del/de la professor/a responsable. 
Les tasques en què podem donar suport són:
  • Actualització de continguts gramaticals
  • Observació de la docència
  • Suport al professor sobre temes de gramàtica
  • Aplicació dels coneixements gramaticals a aspectes instrumentals (redacció, lectura)
  • Exercicis de gramàtica orientats a les competències lingüístiques
  • Activitats de reforç a grups reduïts

Fins ara hem realitzat accions formatives als següents centres:

  • Europa International School (Sant Cugat)
  • INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat)
  • Maristes la Immaculada (Barcelona)