Itziar Laka

Laka

Catedràtica al departament de Lingüística i Estudis Vascos i directora del grup de recerca La Mente Bilingüe a la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Es va doctorar el 1990 a l'MIT amb la tesi Negation in Syntax: On the Nature of Functional Categories and Projections, (publicada per Garland l'any 1994), i va ser professora de Lingüística a la Universitat de Rochester (New York) durant 1990-1995. Ha sigut professora convidada a les universitats de Viena, Utrecht, Nàpols i Rio de Janeiro, i investigadora resident convidada al Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities (NIAS), i a l'Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid), entre d'altres.

Acadèmica de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Ciencias del País Vasco, i membre corresponent d'Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca. Autora d'A brief Grammar of Euskara, the Basque Language (1996), de lliure accés a la xarxa. La seva recerca combina la lingüística teòrica i metodologia experimental de la psico/neurolingüística per a l'estudi de la representació i la computació neural del llenguatge, centrada principalment en la sintaxi i el bilingüisme.