Manuel Leonetti

Leonetti

Manuel Leonetti és Catedràtic de Llengua Espanyola a la Universitat d'Alcalá. Va estudiar i es va doctorar a la Universitat Complutense. Actualment és president de la Sociedad Española de Lingüística, i ha estat també director científic del Proyecto AGLE (Archivo Gramatical de la Lengua Española) a l'Instituto Cervantes. Els seus interessos fonamentals estan en la interacció entre gramàtica, semàntica i pragmàtica, des de la perspectiva de la gramàtica formal i de la teoria de la Rellevància. Ha treballat especialment sobre referència, definitud i especificitat, sobre temps verbals i modes, sobre estructura informativa i sobre aspectes generals de les relacions entre gramàtica i pragmàtica.