Violeta Demonte

Demonte

Catedràtica de Llengua Espanyola de la Universitat Autònoma de Madrid i acadèmica corresponent de la Real Academia Española. Ha ocupat diversos càrrecs de coordinació i gestió, entre els quals destaca el de Directora General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2007). També ha rebut distincions prestigioses, com el Premio Nacional de Investigación en Humanitats Ramón Menéndez Pidal (2014).

Tot i que la seva àrea d'especialització és la lingüística teòrica i la gramàtica de l'espanyol, també ha realitzat contribucions centrades en aspectes de normativa, estandarització i variació lingüística, parant especial atenció a la relació entre la recerca gramatical i les seves aplicacions dins de la societat. 

Ha publicat nombrosos articles, llibres i treballs en volums col·lectius, i és la coordinadora, juntament amb Ignacio Bosque, la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (RAE / Espasa, 1999).