João Costa

Costa 1

Professor de Lingüística a la FCSH/Universidade Nova de Lisboa. Les seves principals línies de treball són la sintaxi, l'adquisición del llenguatge i la lingüística educativa. És autor de diversos llibres i articles sobre la sintaxi del portuguès, l'adquisició de dependències i els impactes de la recerca en l'educació. 

El 2008 va ser el responsable de la versió final de la Terminologia Linguistica para os Ensinos Básico e Secundário. Des del 2009 fins al 2011 va coordinar la implementació del National Curriculum for Portuguese in Basic Education. Fins al 2015 fou membre del Consejo Científico del Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), membre del Consejo Asesor del Instituto Camões i degà de la Facultade de Ciências Sociais e Humanas a la Universidade Nova de Lisboa.

Des del 2015 és Secretari d'Estat d'Educació en el XXI govern portuguès.