M. Victoria Escandell

Vicky

Sóc Catedràtica de Lingüística General a la UNED. M'he ocupat de les relacions entre Gramàtica, Semàntica i Pragmàtica, en llibres com ara Fundamentos de Semántica composicional (Barcelona, Ariel, 2004), Introducción a la Pragmática (Barcelona, Ariel, 2006), Procedural Meaning: Problems and Perspectives (Bingley, Emerald, 2011), 60 problemas de Gramática (Madrid, Akal, 2011) o La comunicación: lengua, cognición y sociedad (Madrid, Akal, 2014). M'he interessat especialment pels aspectes cognitius i socials de la comunicació intercultural. He dirigit diversos projectes d'investigació en convocatòries competitives d'àmbit nacional. He estat, tanmateix, Gestora Nacional de Projectes d'I+D+I entre 2006 i 2009. La meva activitat docent i investigadora m'ha portat com a visitant a nombroses universitats de prestigi nacionals i estrangeres.