mateu 2

Sóc Professor Agregat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva activitat docent actual se centra en les àrees de la lexicologia i la gramàtica de la llengua catalana. Tinc també un interès especial en la revaloració i renovació de l’ensenyament de la gramàtica llatina (e.g., http://filcat.uab.cat/clt/activitats/ice/2015/Mateu.pdf). He participat en l’elaboració de manuals universitaris de lexicologia i semàntica i de lingüística general. Desenvolupo la meva recerca sobre les relacions entre el lèxic i la gramàtica en el Centre de Lingüística Teòrica de la UAB, on coordino un projecte d’investigació sobre variació sintàctica en el qual hi ha implicades tres universitats: la UAB, la UdG i la UAM. He dirigit vuit tesis doctorals i, actualment, en dirigeixo quatre més. Algunes de les meves publicacions es poden trobar a la pàgina web següent: http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/mateu.html