Sense títol

Doctora en Filologia Catalana I Llicenciada en Filologia Hispànica. Professora Titular del Departament de Filologia Catalana i membre del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat membre de una vintena de projectes subvencionats (Ministeri d’Educació, Unió Europea-Programa LINGUA, Generalitat de Catalunya-Xarxes temàtiques, GenCat-SGR). Ha participat en diversos fòrums de debat sobre docència (principalment amb l’ICE de la UAB), i ha coordinat cursos de formació per a professors de català (reconeguts per l’Institut Ramon Llull).

Els seus interessos de recerca principals són la gramàtica descriptiva i teòrica i la sintaxi diacrònica del català i les llengües romàniques. En l’àmbit  docent i d’extensió universitària també s’ha interessat en l’adquisició del català com a llengua estrangera, en la formació continuada i l’ensenyament de la llengua a secundària, amb diversos manuals i articles.