Paula Muñoz

MUÑOZ GrOC

Sóc estudiant del grau de Llengua i Literatura Espanyoles de la UAB i col·laboradora en els projectes ASinEs (Atlas Sintáctico del Español) i CORPES XXI (Corpus del Español del Siglo XXI). Al llarg del curs acadèmic 2016/2017 estic als Estats Units treballant com a aupair; nogensmenys, duc a terme un voluntariat a les classes d'espanyol d'un dels instituts de la ciutat on em trobo, com a assistent nadiua. Anteriorment he fet classes de reforç de les assignatures del grau que estic cursant, així com a estudiants de primària, secundària i batxillerat. També he treballat com a professora de ELE (Espanyol com a Llengua Estrangera) per a adults i he realitzat pràctiques docents a l'Institut Joaquima Pla i Farreras per mitjà del projecte GrOC.