Samanta Planells

2016 05 24 08 07 53

Sóc graduada en Llengua i Literatura Espanyoles a la UAB i actualment estic cursant el màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (Especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Espanyola). He fet classes de reforç de l'assignatura de llengua i literatura espanyoles a alumnes de Primària i Secundària, la qual cosa m'ha permès comprovar com l'ensenyament de la gramàtica exerceix un paper fonamental en el desenvolupament de les capacitats de comprensió i redacció de l'alumne. També he fet pràctiques al grup d'investigació Neolcyt. A més, sóc ballarina i imparteixo classes de dansa.