Irene Gil

irene gil

Sóc Professora Associada del Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Imparteixo classe d'eines informàtiques orientades a l'ensenyament de l'espanyol i de fonètica i fonologia de l'espanyol i participo al Máster de Formación de Profesorado de la UCM a través de la direcció de pràcticums i de treballs de final de màster. També formo part de l'equip de Gramàtica de la RAE, que actualment elabora el Glosario de Términos Gramaticales. A més, he col·laborat amb editorials en projectes educatius de llengua per al Batxillerat, amb funcions d'autoria i assessoria científica i pedagògica.